Home Music : Olabamidele Joshua- This Year

[New Audio+Lyrics]: Olabamidele Joshua- This Year

395
0
this year
Olabamidele Joshua popularly known as Jofere(one of the fast rising Saxophonist), kick-starts the new year with the release of a brand-new song titled “This Year”.
This Year is a song that is used to confess good things in this new year. Surviving New Year’s Eve without sinking into a deep spiral of disappointment relies on the crew, the booze, and most importantly, the good vibes.
Download, Listen and Share
 Lyrics :
L’odun yi o
Ma rire
L’osu yi o
Ma rire
L’osè yi oo
Ma rire
Ma rire gba.. That is the chorus
(1) Ire gusu ire ariwa
Ire ilawo orun ,iwoo oorun sa to mi wa ooo
Ire gbogbo to wa laye yi ni mo toro
Atije atimu je ko rorun fun mi
Chorus again…
(2) Ire gbogbo to wa laye yi
Ire gbogbo to wa laye yi
Ire gbogbo, ire gbogbo, ire gbogbo, ire gbogbo
Oba oke fun mi ni temi/2ce
Chorus again….
Rap….ire gbogbo to wa laye yi ni mo toro, Olorun dakundakun wa sanu fun mi, Iwo lo bukun Obed-Edomu lojo ojo wonnni,Eru ‘binrin esiteri ‘dayaba lafin Oba,Iwo lo bo aso eri kuro lorun Joshua o wa wo, laso iyi,o wa wo laso Ogo,Olorun dakundakun wa se temi ni ire ,wa bukun fun mi, ko wa wo mi laso Ogo…
Chorus… Till fade